KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


    Adres


    ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
    PRZEZ NOMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. DO OKREŚLONYCH CELÓW

    Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez NOMENO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-036), przy Al.
    Stanów Zjednoczonych 68
    , niezamówionej informacji handlowej, w tym ofert marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
    w szczególności poczty elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.


    ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM
    PRZEZ NOMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

    Wyrażam niniejszym zgodę* na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom trzecim do celów (w razie wyrażenia zgody prosimy
    zaznaczyć w odpowiednich miejscach): Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych w postaci (i) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko,
    firma lub nazwa), (ii) dane kontaktowe (adresy do korespondencji, dostawy i prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu), (iii) numer
    NIP, numer REGON, (iv) informacja o rejestracji jako podatnika VAT oraz rejestracji w systemie VIES, podmiotowi o nazwie PRIMAVERA
    ANDORRANA s.r.o. zarejestrowanej w Czechach, Praha 5 - Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800, Czechy,
    w celach:

    Wyrażam niniejszym zgodę* na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom trzecim do celów (w razie wyrażenia zgody prosimy
    zaznaczyć w odpowiednich miejscach): Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych w postaci (i) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko,
    firma lub nazwa), (ii) dane kontaktowe (adresy do korespondencji, dostawy i prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu), (iii) numer
    NIP, numer REGON, (iv) informacja o rejestracji jako podatnika VAT oraz rejestracji w systemie VIES, podmiotowi o nazwie PRIMAVERA
    ANDORRANA Sp. z o.o. zarejestrowanej w Polsce, ul. Puławska 14/511; 02-512 Warszawa
    , Polska w celach:

    Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOMENO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-036), przy Al.Stanów Zjednoczonych 68, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000452344, NIP: 5213644669, REGON: 14655878900000 (dalej jako „Administrator”).
    2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 605-117-405, adresem e mail: biuro@nomeno.pl.
    3. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
    a) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania zawartej z Państwem umowy, w tym obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla celów związanych z zawartą umową (zgodnie z art.6 ust. 1 lit. b RODO);
    b) ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań stron;
    c) dodania nowych kontrahentów do baz i kartotek klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie sprawnej organizacji Administratora oraz utrzymywanie współpracy;
    d) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie,
    e) korzystania za Pani/Pana zgodą z prowadzonej przez Administratora usługi wysyłania newslettera i informacji handlowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
    4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w niezbędnym zakresie – następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, bankom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, agencjom reklamowym i promocyjnym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
    5. Dane te przekazuje się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. policji, sądom, prokuraturze, w granicach obowiązującego prawa.
    6. Jednocześnie, w przypadku udzielania przez Panią/Pana zgody na udostępnienie Państwa danych osobowych partnerom Administratora z grupy kapitałowej PRIMAVERA ANDORRANA informuję, że:
    a) Podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej PRIMAVERA ANDORRANA (dystrybutor produktów fryzjerskich), to:
    i. PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o. zarejestrowanej w Czechach, Praha 5 – Košíře, Jinonická 804/80, PSČ 15800, Czechy
    ii. PRIMAVERA ANDORRANA Sp. z o.o. zarejestrowanej w Polsce, ul. Puławska 14/511; 02-512Warszawa, Polska
    b) możliwość udostepnienia danych poszczególnym podmiotom z grupy PRIMAVERA ANDORRA zależy od obowiązywania Państwa zgody,
    c) podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest zgoda (stosownie do art. 6 ust. 1 lit a RODO),
    d) podmioty z grupy PRIMAVERA ANDORRANA mogą kontaktować się z Państwem w celach marketingowych, przesyłania newslettera,informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego,
    e) udostępnienie będzie mogło dotyczyć następujących kategorii danych osobowych: (i) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma lub nazwa), (ii) dane kontaktowe (adresy do korespondencji, dostawy i prowadzenia działalności, adres e-mail, numer telefonu), (iii) numer NIP, numer REGON, (iv) informacja o rejestracji jako podatnika VAT oraz rejestracji w systemie VIES.
    7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
    a) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
    b) przez czas obowiązywania zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych – przez czas obowiązywania zgody, w
    szczególności przetwarzanie to zostanie zakończone w razie wniesienia sprzeciwu wobec danych w celu marketingowym,
    c) przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
    8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
    9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    10. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
    11. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody może Pani/Pan w dowolnym momencie (zgoda na udostępnienie danych podmiotom z grupy PRIMAVERA ANDORRANA), bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, w tym wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na powyższe, nie jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych.
    13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    14. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

    Choose A Format
    Personality quiz
    Series of questions that intends to reveal something about the personality
    Trivia quiz
    Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
    Poll
    Voting to make decisions or determine opinions
    Story
    Formatted Text with Embeds and Visuals
    List
    The Classic Internet Listicles
    Countdown
    The Classic Internet Countdowns
    Open List
    Submit your own item and vote up for the best submission
    Ranked List
    Upvote or downvote to decide the best list item
    Meme
    Upload your own images to make custom memes
    Video
    Youtube, Vimeo or Vine Embeds
    Audio
    Soundcloud or Mixcloud Embeds
    Image
    Photo or GIF
    Gif
    GIF format